ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 7 lutego 2019r Nr 116/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

 

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10836/116-2019b.pdf

 

 

 

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue